Import og fortoldning af fødevarer

Import og fortoldning af fødevarer fra lande der ikke er medlem af EU, er et kapitel for sig. Der findes rigtig mange restriktioner og krav til beskrivelser af indhold og oprindelse.

Fortoldning af fødevarer - frisk fisk
Skal du f.eks. importere frisk tun, så er det ikke ligegyldigt, hvilken type tun det er, hvor den kommer fra, og om den har alle papirer med sig.

Hvis du vil indføre fødevarer med salg for øje, skal du først sikre dig, at du er registreret som importør i Fødevarestyrelsen. Du er velkommen til at kontakte os for hjælp med dette. Link til side med registreringsblanket

Desuden er der en række andre forhold at tage stilling til. Hvad der gør sig gældende for lige det produkt, du ønsker at importere, afgøres bl.a. af, om der er tale om et animalsk eller et ikke animalsk produkt – eller måske er der tale om et sammensat produkt.

Oprindelse og kvotebegrænsninger er andre forhold, der gør sig gældende. Desuden er der udpeget en række importkontrolsteder for fødevarer i Danmark. Disse importkontrolsteder kan du finde her på fødevarestyrelsens hjemmeside:

Udpegede importkontrolsteder for ikke-animalske fødevarer

Grænsekontrolsteder for animalske produkter og levende dyr

Fortoldning af fødevarer

Fortoldning af fødevarer kræver stor ekspertise. Og især friske fødevarer kræver ekstra opmærksomhed. Friske fødevarer kan jo ikke ligge længe og vente på de rigtige dokumenter mm.

Har du spørgsmål til import/eksport og fortoldning af fødevarer er du velkommen til at ringe til Fortoldningsbutikken, Rikke Kofod på tlf. +45 31 70 74 83. Du kan også bruge nedenstående formular. Vi svarer normalt på spørgsmål eller kontakter dig inden for 24 timer.Artikler, love, cirkulærer og bekendgørelser vedr import, eksport og told i forbindelse med fødevarer

Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande LÆS
Juni 2015 Fødevarestyrelsen 

Fødevareloven LÆS

Lov om fødevarer


Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter LÆS
Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-30-31-00113

Kontakt Fortoldningsbutikken

Der findes ingen dumme spørgsmål - når det handler om told 🙂