Fortoldning af beklædning og tekstil

Mange års erfaring med fortoldning af beklædning og tekstil betyder, at vi ved, hvor vi skal være opmærksomme. Vi ved også, at det er super vigtigt, at vi altid er opdateret med info vedr. kvoter, toldpræferencer mm.

Told på tekstil og beklædning

Oprindelsesstatus er vigtigt ved fortoldning af beklædning og tekstil

For at opnå nedsat told på tekstilvarer fra lande med toldpræferencer, skal du kunne dokumentere oprindelse mm. Vi rådgiver dig vedr nødvendige/rigtige dokumenter og certifikater og diverse  forskellige krav for at få nedsat told og importtilladelser.

Fritagelse for told og afgifter
– gennem passiv forædling

Passiv forædling er et begreb der ofte anvendes i forbindelse med toldbehandling af tekstilvarer. Passiv forædling giver hel eller delvis fritagelse for told og afgifter på varer, der genindføres, efter at de har været udført midlertidigt fra et EU-land for at blive yderligere bearbejdet. Er du i tvivl, om du udnytter disse regler optimalt, er du meget velkommen til at kontakte os for råd og vejledning.

Vareprøver til EU

Skal du have kollektionsprøver med hjem til Danmark, har du mulighed for at indføre dem toldfrit, hvis pris og produkt kan leve op til gældende regler. Skal du have vareprøver med hjem, er du velkommen til at kontakte os for yderligere information vedr hjemtagelse af vareprøver.