EU-toldkodeks (EUTK)

 • EU-toldkodeks (EUTK) trådte i kraft den 1. maj 2016 og har erstattet EF-toldkodeks fra 1992.
  Formålet med den nye EU-toldkodeks er at tage højde for den hastige udvikling, der har været i handels- og transportmønstre.Kommissionen har udarbejdet en hjemmeside der informere om EUTK samt en informerende videose den her.Der kommer nye procedurer og IT-systemer, som skal sikre virksomheder i EU en mere ensartet toldbehandling og en hurtig udveksling af information mellem toldmyndighederne. Overgangen fra papir til elektroniske løsninger for toldbehandling i hele EU sker for at sikre handelslettelser og samtidig en effektiv toldkontrol, så der bliver færre omkostninger for erhvervslivet og færre finansielle, sikkerhedsmæssige og andre risici for samfundet. For virksomhederne vil det betyde, at der på nogle områder vil blive mulighed for lettelser, mens der på andre områder vil komme stramninger, herunder behov for IT-tilpasninger.

  Blandt en række ændringer kan nævnes:
 • Mulighed for forenklede procedurer for virksomhederne, som for eksempel Egen beregning og Centraliseret toldbehandling.
 • Obligatorisk sikkerhedsstillelse for indehavere af midlertidige oplag og for indehavere af en bevilling til en økonomisk procedure (fx aktiv forædling og toldoplag)
 • Mulighed for at bevillinger og afgørelser kan komme til at gælde på tværs i EU
 • Retten til at blive hørt, inden myndighederne træffer en afgørelse, bliver slået fast som en grundliggende rettighed, der gælder i alle medlemslande.Kommissionens e-læringskursus
  Kommissionen har udviklet gratis e-læringskurser om den nye EU-toldkodeks. Formålet med kurserne er at give en hjælp til at forstå de vigtigste ændringer. Kurserne er tilgængelige på forskellige niveauer. Der er foreløbig udarbejdet et overbliksmodul og enkelte andre moduler om specifikke emner, for eksempel om toldværdi.Kursusindholdet er alene vejledende og indholdet er ikke juridisk bindende.

  Du kan få adgang til kurserne her. De findes på engelsk, men vil også senere komme på en lang række andre sprog.